Over ons

THEMA werkt vanuit de visie dat de zorg zoveel mogelijk de patiënt moet volgen en niet andersom. Zorg moet op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener verleend worden. Ook moet deze zorg efficiënt en van een kwalitatief hoog niveau zijn. Als een zorgketen goed is ingericht vindt er nauwelijks overlap plaats, hoeft de patiënt niet steeds zijn verhaal opnieuw te vertellen en wordt een patiënt op tijd en juist geïnformeerd.

Een goed voorbeeld

De organisatie van spoedeisende zorg in de avonden en weekenden is een goed voorbeeld. In het verleden moest de patiënt zelf kiezen tussen huisartsenzorg (op wisselende locaties) en ziekenhuiszorg via de Spoed Eisende Hulp. Nu kan de patiënt terecht op één centrale plek (telefonisch), waar direct de juiste hulp kan worden ingeschakeld en zo nodig zonder tijdverlies en verplaatsing kan worden doorverwezen.

De organisatie

De THEMA-raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en beslist over het al dan niet doorgaan van transmurale projecten.

Manager THEMA
Peter van Heesch

THEMA staat in verbinding met het stafbestuur en de interne organisatie door deelname van Peter van Heesch aan de THEMA organisatie.

Secretariaat 
Elke van Gog-Martina

Organisatiecomité THEMA dagen

De THEMA dagen worden elk jaar als een vierdaagse studiereis georganiseerd. De THEMA dagen hebben twee doelstellingen. In de eerste plaats ontmoeten eerste en tweede lijn elkaar in een ongedwongen sfeer en wordt een basis gelegd voor onderling vertrouwen. In de tweede plaats worden via interactieve workshops en inleidingen transmurale afspraken gemaakt en nieuwe ontwikkelingen doorgenomen. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • De heer T. de Rooij, huisarts (voorzitter)
  • De heer R. Collignon, huisarts
  • De heer S. van Dongen, huisarts
  • De heer R. Engels, gynaecoloog
  • De heer B. Looij, radioloog
  • Mevrouw E. van Gog - Martina, secretaresse