Wijziging in coloscopie-voorbereiding en het gebruik van clopidogrel

We stappen per 1 maart over naar "Pleinvue" als colonlavage voorbereiding

Dit heeft diverse voordelen:

  • Minder hoeven drinken in vergelijking met andere methoden.
  • Mogelijkheid tot dubbele colonlavage, waardoor het gebruik van laxeermiddelen in de 2-5 dagen voorafgaand aan de procedure wordt verminderd.
  • Optimale darmreiniging en patiënttevredenheid in lijn met bevindingen in de literatuur en ervaringen elders in klinieken

Continuering van Clopidogrel

Wat betreft het gebruik van clopidogrel hebben we de literatuur bestudeerd en beoordeeld:

  • Poliepectomie van poliepen tot 20 mm onder clopidogrel is veilig genoeg.
  • Bij poliepen groter dan 20 mm kan een tweede scopie nodig zijn met het stoppen en vervolgens uitvoeren van de poliepectomie.

Om patiënten vooraf bewust te maken van deze mogelijkheden, bespreekt de scopieverpleegkundige dit tijdens de intake.