Wijziging in bepalingen van antistoffen tegen tissue Transglutaminase (TTG), CCP en dubbelstrengs DNA (dsDNA)

Vanwege het in gebruik nemen van apparatuur van een nieuwe firma, wijzigen de testen voor anti-TTG (IgA), anti-CCP en anti-dsDNA. Met de nieuwe apparatuur zullen tevens de doorlooptijden verkorten.

Door het wijzigen van de testen zullen de uitslagen niet vergelijkbaar zijn met die uit het verleden. In een vergelijk laten de testen een prima concordantie zien met de huidige testen, met uitzondering van de anti-TTG: de nieuwe anti-TTG test lijkt minder vaak vals positief te zijn.

Door de veranderingen in de bepalingen wijzigen tevens de referentiewaarden en eenheden (CU: Chemiluminescent Units). De nieuwe referentiewaarden worden bij de uitslagen gerapporteerd, maar zijn voor de volledigheid ook hieronder weergegeven. Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Pauline Verschuure
Klinisch chemicus

 

Test Nieuwe referentiewaarden
Anti-TTG (lgA) Negatief: <20 CU
Zwak positief: 20-30 CU
Positief: >30 CU
Anti-CCP Negatief: <20 CU
Positief: =20 CU
Anti-dsDNA Negatief: <27 U/ml
Dubieus: 27-35 U/ml
Positief: >35 U/ml