Wijziging beleid VV04 indicaties

Vanaf 1 maart 2023 nemen we bij Anna Ouderenzorg geen nieuwe cliënten met een VV04 indicatie meer aan op onze wachtlijst. Omdat we merken dat het aantal ouderen met een zwaardere zorgindicatie toeneemt, maken we de keuze om ons beleid aan te passen, om mensen met een zwaardere zorgbehoefte te kunnen helpen. Cliënten met een VV04 indicatie die op dit moment op onze wachtlijst staan, blijven hierop staan en krijgen, zodra mogelijk, intramurale zorg aangeboden. 

Ouderen uit Geldrop en Heeze willen graag in deze omgeving blijven wonen.

We denken daarom na over de mogelijkheden om verpleeghuiszorg thuis te gaan leveren, zodat deze groep langer thuis kan blijven wonen en op een later moment, met een hogere indicatie, alsnog gebruik kan maken van onze intramurale zorg. We zijn voornemens om in de tweede helft van 2023 hiermee te starten in Heeze. We houden u van deze ontwikkeling op de hoogte.

Vragen?

Neem dan contact op met ons Transmuraal team (mail: transmuraalteam@st-anna.nl of tel: 040 286 4818).