Succesvolle inspiratieavond Passende Zorg in Anna Ziekenhuis

De zorg voor iedereen toegankelijk houden. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Het bieden van Passende Zorg is een van de manieren waarop we daarnaar streven. Om medisch specialisten, netwerkpartners en andere zorgverleners te informeren en enthousiasmeren over de ontwikkelingen, organiseerde de Anna Zorggroep op dinsdag 11 juni een inspiratieavond Passende Zorg.

Inspirerend was de avond zeker. Want tijdens en na de presentaties kwam de dialoog goed op gang. Eerst nam Ramon van de Ven, cardioloog in het Anna Ziekenhuis iedereen nog eens mee in de programma’s en campagnes die naar aanleiding van het Integraal Zorgakkoord (IZA) landelijk op dit onderwerp ontwikkeld zijn:

  • Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG): dit gaat over het leveren van bewezen effectieve zorg volgens wetenschappelijke richtlijnen.
  • Juiste Zorg Op Juiste Plaats (JZOJP): door samenwerking met partners in het netwerk.
  • Samen Beslissen: samen met de patiënt de juiste keuzes maken.

Status en vooruitblik ZE&GG

De aanwezige beleidsadviseurs van ZE&GG benadrukten hoe belangrijk het is dat we met z’n allen voortdurend kennis blijven ophalen en implementeren. Welke zorg werkt wel of juist minder goed voor welke patiënt en op welke manier? En hoe kunnen we het verbeterproces versnellen zodat het niet jaren en jaren duurt voordat een verbetering doorgevoerd is? 

Anna goed bezig

Geranne Engwirda, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde dat alleen als we samenwerken binnen het ziekenhuis, met de eerste lijn, met het sociaal domein én met de patiënt we ervoor kunnen zorgen dat de zorg voor iedereen goed en toegankelijk blijft. Daarbij benadrukte ze dat de goede relatie met de eerste lijn - en de huisartsen in het bijzonder -  een van de sterke punten van Anna is. 

Samen beslissen

Joyce de Laat, programmamanager Passende Zorg, en Linda Klaus, adviseur K&V, lichtten toe wat Anna onderneemt om samen beslissen te realiseren. Zo worden zorgverleners én patiënten bijvoorbeeld op verschillende manieren gewezen op de ‘3 goede vragen’. In de dialoog die volgde kwam nadrukkelijk naar voren dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. De patiënt heeft óók een rol als het gaat om goed voor jezelf zorgen, leefstijl en samen beslissen. En dat is precies waarmee Ramon van de Ven de avond afsloot: “Als je iets wil veranderen, dan begint het bij jezelf. Iedereen heeft hierbij een puzzelstuk in handen: de patiënt, de eerste lijn, de tweede lijn, gemeenten. We moeten het samen doen!”