Start expertisecentrum voor ontwennen van beademing

Tien procent van de beademde patiënten in Nederland (tussen 100 en 300 patiënten per jaar) komt moeilijk van de beademing af. 30% van deze patiënten overlijdt zelfs. Onderzoek van het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing laat zien dat specifieke expertise en aandacht ervoor zorgen dat zo’n 79% van de moeilijk te ontwennen patiënten alsnog succesvol ontwent van de beademing. Anna Ziekenhuis en Radboudumc starten nu een samenwerking om deze gespecialiseerde zorg voor patiënten uit de regio Brabant dichterbij beschikbaar te maken.

Succesvolle ontwenning door diagnostiek en aandacht

Op dit moment is het Radboudumc het enige expertisecentrum voor ‘ontwennen van beademing’ in Nederland. Intensivist Tim Frenzel van het Radboudumc: “Wij zien dat onze aanpak voor deze patiëntgroep werkt. We zijn gespecialiseerd in gestructureerde diagnostische onderzoeken en patiëntgerichte behandeling. Die combinatie zorgt voor succesvolle ontwenning. Vaak gaat het om patiënten die voor opname al kwetsbaar waren. Als ze in ons expertisecentrum komen, hebben ze tevergeefs over een langere periode al meerdere ontwenpogingen gedaan en zijn ze er fysiek slecht aan toe. Met onze gespecialiseerde diagnostiek zijn we in staat snel vast te stellen of ontwennen überhaupt mogelijk is. Zo’n 79% van de moeilijk te ontwennen patiënten ontwent bij ons alsnog succesvol binnen gemiddeld 11 dagen. Onderzoek leert dat deze patiënten 3 maanden en 12 maanden na behandeling zowel mentaal als fysiek gemiddeld tot op het niveau van voor hun opname hersteld zijn. Onze aanpak is maatwerk en vraagt om een hele persoonlijke benadering. Dit is een werkwijze die ook goed past bij de manier van werken op de IC van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Daarom hebben we vertrouwen in deze samenwerking en delen we onze expertise nu met de intensivisten, IC verpleegkundigen en behandelaren van het Anna. Zo kan deze groep patiënten voortaan ook in het Anna behandeld worden, wat voor patiënten en naasten die ten zuiden van Nijmegen wonen veel prettiger is omdat het dichter bij huis is. Als deze samenwerking goed bevalt en de kwaliteit van zorg gelijk blijft of zelfs beter wordt, kunnen ook andere ziekenhuizen zich bij ons netwerk aansluiten.”

Win-win situatie voor alle IC’s

Samenwerken is voor ons niet nieuw. Zo werken we binnen onze IC al jarenlang samen met het Catharina Ziekenhuis. Ingeborg Herold, intensivist binnen het Anna Ziekenhuis: “ We zijn dan ook erg enthousiast over de aanpak van het Radboudumc en onze samenwerking. Er is veel aandacht voor de specifieke mogelijkheden van iedere patiënt en zo zijn we ook gewend om in het Anna te werken. Met kleine teams en korte lijnen weten we samen met zorgondersteuners als logopedie en fysiotherapie deze zware behandeltrajecten in te richten. Hierbij kijken we naar wat deze patiënt nodig heeft. Dit jaar al met mooie resultaten. Binnen onze IC is ruimte om deze specifieke patiënten op te nemen. De meeste operaties in ons ziekenhuis zijn minder complex. Dit betekent dat de meeste patiënten na een operatie naar een ‘gewone’ verpleegafdeling kunnen. Hierdoor zijn er geregeld IC bedden over die we beschikbaar kunnen stellen aan deze patiënten categorie. Deze patiënten kunnen dus voortaan naar ons overgeplaatst worden, zodat zij de specifieke ontwenningszorg kunnen krijgen. Dit heeft ook als resultaat dat de ziekenhuizen waar meer complexe ingrepen uitgevoerd worden, door het vrij maken van IC bedden aldaar, hun ingrepen kunnen blijven doen. Samengevat, zij blijven ruimte houden voor de complexe zorg en de patiënt met ontwenningsproblematiek krijgt de specialistische zorg die nodig is. Een ultieme manier van samenwerken binnen de gezondheidszorg. De opening van ons centrum voor ontwennen van beademing is dan ook goed nieuws voor andere IC’s, omdat patiënten die moeilijk van de beademing komen, tussen de 10% en 20% van de Nederlandse IC bedden bezetten. Een win-win situatie dus!”

In 2023 zijn al 10 patiënten behandeld in het Anna Ziekenhuis, waarvan de helft is overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis. Betrokken zorgverleners zijn getraind en razend enthousiast. Het ontwenningscentrum van het Anna Ziekenhuis is officieel geopend en beschikbaar voor overplaatsingen uit andere ziekenhuizen.