Regionaal aanbod meekijkconsulten per 1 februari 2023

Per 1 februari 2023 worden de mogelijkheden in de regio voor het aanvragen van een ‘meekijkconsult’ voor consulten buiten de zorgprogramma’s uitgebreid. Het aanvragen van meekijkconsulten was al mogelijk binnen een aantal coalities voor een aantal specialismen. Per 1 februari wordt het aantal specialismen uitgebreid en bovendien is er nu ook de mogelijkheid voor het aanvragen van een meekijkconsult bij een specialist bij alle ziekenhuizen in de regio (CZE, Anna of MMC).

Meekijkconsult en doel

Een meekijkconsult is een digitaal consult waarin de huisarts advies vraagt (via ZorgDomein) aan een medisch specialist m.b.t. de gezondheidstoestand of behandeling van een patiënt. De onderliggende vraag is of de patiënt in de 1e lijnszorg gediagnosticeerd, behandeld en/of begeleid kan worden of dat de patiënt verwezen moet worden naar de 2e lijnszorg. Het doel van een meekijkconsult is om onnodige doorverwijzingen naar de 2de lijn te voorkomen.

Aanbod in de regio

Het meekijkconsult bij specialismen wordt gefaseerd opengesteld voor huisartsen. Vanaf 1 februari is het aanbod qua specialismen als volgt:

Per 1 februari 2023 worden de mogelijkheden in de regio voor het aanvragen van een ‘meekijkconsult’ voor consulten buiten de zorgprogramma’s uitgebreid.

Geleidelijk zal worden toegewerkt naar het openstellen van alle specialismen bij alle ziekenhuizen. Periodiek wordt een update gegeven over het dan geldende aanbod in de regio.

Hoe een meekijkconsult aanvragen?

Een meekijkconsult kan aangevraagd worden via ZorgDomein. Het aanbod is te vinden onder de zorgvraag teleconsultatie en onder medisch specialistische zorg  > Zorgproduct type Meekijkconsult.

Vragen/opmerkingen

Vragen, opmerkingen en/of suggesties kun je richten tot:

Het is mogelijk een meekijkconsult aan te vragen bij een specialist bij alle ziekenhuizen in de regio (CZE, Anna of MMC).