Ondersteuning bij het vinden van passende thuiszorg

De transferteams van het Anna, Catharina ziekenhuis en het MMC bieden ondersteuning door via Siilo appgroepen de zorgvraag van een patiënt aan te bieden aan alle gecontracteerde aanbieders in de wijk of gemeente.

Doel

Het doel is om huisartsen beter te ondersteunen in het vinden van passende thuiszorg en ziekenhuisopname te beperken. Zo houden huisartsen meer tijd over voor de zorg voor patiënten, is de kans groter dat de patiënt passende zorg krijgt en krijgen we in de regio een beter beeld van de krapte.

Meer info

Kijk op de website van Precies!

Positieve ervaring

Rianne Hampton, huisarts bij Stroomz Tongelre, heeft een zeer positieve ervaring: "Het vinden van thuiszorg via een zorgdomeinverwijzing aan de transferafdelingen ging prima. Ik heb aan het einde van de dag via zorgdomein alles ingevuld en kreeg de volgende middag al 3 opties met telefoonnummers. Heb daar 1 van gebeld en ze konden de volgende dag al op intake komen. De wijkverpleegkundige had al enige informatie die ze via de Siilo app gezien dus toen ik belde en thuiszorg aanvroeg herkende ze de informatie meteen. Kortom; het werkt goed."