Nachtelijke openstelling HAP

Eerder informeerden we jullie over de pilot ‘ANIOS-HAP in de avonduren’ (fase 1) en het voornemen om per 1 januari 2024 te starten met de nachtelijke openstelling (fase 2).

Inmiddels hebben we, met instemming van de cliëntenraad en OR van het Anna Ziekenhuis, definitief besloten om per 1 januari 2024 te starten met de nachtelijke opening. In eerste instantie starten we voor 4 dagen per week, daarna voor 7 dagen per week. Vooruitlopend op de voorbereidingen voor fase 2 van de pilot en daarop volgende uitgebreide communicatie, zowel intern als extern, informeren we jullie hier alvast over.

Start met de meest drukke nachten

We starten met de nachtelijke openstelling op de drukste avonden van de week: vrijdag-, zaterdag-, zondag- en maandagnacht. Gedurende het begin van fase 2 van de pilot bepalen we vanaf wanneer de HAP 7 dagen per week in de nacht is geopend. We zijn ervan overtuigd dat deze ruimere openstelling belangrijk is voor de regio:

  • Voorziet in de toekomstige regionale zorgbehoefte
  • Voorkomt opnames en onnodige tweedelijnszorg voor veelal bekende patiënten
  • Leidt tot vermindering van werkdruk voor huisartsen

We starten vol vertrouwen

Deze pilot biedt ons de gelegenheid om aan te tonen dat ons spoedplein werkt, ook gedurende de nacht. De zorgverzekeraars volgen de pilot met interesse, ze doen op dit moment nog geen toezeggingen voor financiering. De pilot duurt één jaar; eind 2024 nemen we een besluit over de toekomst.

Wij zijn na fase 1 zo overtuigd van dit concept, dat we vol vertrouwen starten met fase 2. We bedanken alle betrokkenen zeer voor hun inzet tot dusver en wensen iedereen veel succes met het vervolg!

Bestuur Huisartsenposten Oost-Brabant
Bestuur Anna Ziekenhuis
Stuurgroep HAP / Spoedplein Geldrop