Meekijkconsulten voor diabeteszorg type 2

Per 8 januari 2024 starten we met de pilot ‘Meekijkconsulten diabeteszorg’. Heb je als huisarts vragen of twijfels over het wel of niet verwijzen van een patiënt met diabetes type 2? Of zijn er praktische vragen, bijvoorbeeld bij intensivering van insuline behandelschema’s of interpretatie van CGM data? Dan kunt u kosteloos gebruik maken van een meekijkconsult via ZorgDomein van onze internist en/of diabetesverpleegkundige.

Gedurende het jaar monitoren we het type vragen dat wordt gesteld. En bekijken we in hoeverre we u als huisarts verder kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van een geaccrediteerde themabijeenkomst. Er staat er al een gepland voor komend voorjaar 2024.

Het aantal mensen met chronische ziekte zoals diabetes neemt toe. De zorg in de 1e en 2e lijn zal hierdoor meer onder druk staan als gevolg van een toenemende zorgvraag. Hierbij komt de toegankelijkheid van zorg in het gedrang en nemen de zorgkosten toe. Er is een duidelijke noodzaak om hier oplossingen voor te bieden. Door diabeteszorg doelmatiger te organiseren kan de toegankelijkheid gewaarborgd blijven met positieve gevolgen voor de huidige schaarste aan poliklinische capaciteit.

De meekijkconsulten zien we als een opmaat om samen met de huisarts verder te werken aan een gezamenlijke hybride zorgpad om de diabeteszorg toekomstbestendig te maken. Wij nemen de kosten voor deze meekijkconsulten binnen deze pilot volledig voor onze rekening. Dit omdat meekijkconsulten binnen de ketenzorg niet worden vergoed. In de loop van 2024 evalueren we deze pilot.

Het blijft mogelijk om via VIP-live consulten aan te vragen voor patiënten met DBC diabetes (ketenzorg), maar dan komt het antwoord alleen van collega Post.