Jeroen Bosch Ziekenhuis en Anna Ziekenhuis bundelen krachten op het gebied van medische microbiologie

Vanaf 1 januari 2024 gaan we samenwerken met het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor medische microbiologie. De samenwerking komt voort uit een gedeelde visie dat diagnostiek en het bijbehorende advies een van de basiselementen is voor het bepalen van de best passende zorg voor patiënten.

Expertise delen en zorg toekomstbestendig inrichten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat het medisch microbiologisch onderzoek uitvoeren voor patiënten van het Anna Ziekenhuis. Hierdoor kunnen patiënten van beide ziekenhuizen profiteren van de expertise en moderne faciliteiten die beschikbaar zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt al langere tijd met meerdere ziekenhuizen, (zorg)instellingen, GGD-en en huisartsen samen. Sinds vier jaar zijn zij regievoerder van de integrale digitale diagnostiek in de regio Brabant Noord.

Goed onderzoek basis voor goede patiëntenzorg

We hebben gekozen voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis vanwege hun uitstekende reputatie op het gebied van medische microbiologie. Goed laboratoriumonderzoek draagt bij aan het stellen van de juiste diagnose. Een belangrijke basis voor de beste zorg voor onze patiënten. De komende maanden geven we de samenwerking op het gebied van medische microbiologie voor patiënten van het Anna Ziekenhuis concreet vorm. In overleg met zorggroepen en huisartsen uit onze regio wordt beoordeeld wat deze samenwerking voor u kan betekenen. We blijven zelf klinisch laboratoriumonderzoek uitvoeren.