Invoer nieuwe screeningstest malaria-onderzoek per 3 januari 2023

Vanaf 3 januari 2023 wijzigt de analytische werkwijze van het Klinisch laboratorium bij een aanvraag van malaria-onderzoek. We nemen dan namelijk een nieuwe, zeer sensitieve screeningstest in gebruik, waarmee malaria wordt gedetecteerd op basis van DNA amplificatie. 

Vanwege de zeer hoge analytische gevoeligheid van deze screeningstest kan met een negatieve uitslag de aanwezigheid van malaria (Plasmodium spp.) zo goed als uitgesloten worden. Herhaling van dit onderzoek wordt in die situatie ook niet aangeraden; er hoeft geen controle plaats te vinden op de 2 navolgende dagen.

Bij een blijvende klinische verdenking dient contact op te worden genomen met de dienstdoende klinisch chemicus (040 286 4866). Wanneer de uitslag van de screeningstest positief is, zal microscopische beoordeling plaatsvinden om de soort, en bij P. falciparum of P. knowlesi de parasitemie, te bepalen.

Microscopisch vervolgonderzoek na de start van de behandeling dient te worden uitgevoerd volgens de richtlijn Malaria diagnostiek. Voor vragen kunt u contact opnemen met Stijn Aper, klinisch chemicus (via 040 286 4866).