Huisartsen Brainport, tijd om de krachten te bundelen!

In 2022 hebben PoZoB, Stroomz, LHV Afdeling Brabant Oost en Huisartsenposten Oost-Brabant het initiatief genomen voor de start van een bijzonder lab: Huisartsen Brainport.

Aanleiding voor deze samenwerking was de gemeenschappelijke ambitie om de zorg in de regio beschikbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden.  De eerste activiteiten van Huisartsen Brainport richten zich op de arbeidsmarkt.

Huisartsen Brainport biedt zowel de toekomstige, jonge én zittende huisartsen een ontmoetingsplek om samen nieuwe vormen te vinden voor de huisartsenpraktijk van de toekomst. Samen onderzoeken we ideeën en mogelijkheden. Inspireren mensen elkaar. En… we dagen iedereen graag uit om te experimenteren. Bij nieuwe vormen van huisartsenzorg geloven we in de meerwaarde van continuïteit van zorg, dit is immers één van de kernwaarden van ons vak. Deze willen we ook behouden in onze regio. Alle experimenten en nieuwe initiatieven zullen we daaraan toetsen. We dromen groot en beginnen klein. Zo bieden we continuïteit en organiseren we de zorg op een manier die de huisarts past én aansluit op de behoefte van de bevolking.

Samen onderzoeken en experimenteren
De regio Brainport is volop in ontwikkeling. Het aantal inwoners groeit explosief. Ook de komende jaren. Om goede zorg te blijven bieden moeten we aan de slag en nadenken over nieuwe manieren om de eerstelijnszorg te organiseren. De invulling van de praktijk is letterlijk en figuurlijk lastig. Jonge huisartsen kiezen vaak bewust voor een waarnemende rol en willen (nog) niet vast in een praktijk werken of zelf een praktijk draaien. Terwijl veel zittende huisartsen actief zijn in solopraktijken en een groot aantal van hen op zoek is naar opvolgers.

Hoe doen we dat?
Met Huisartsen Brainport werken wij aan de huisartsenpraktijken van de toekomst. En bieden we ondersteuning aan alle 157 praktijken in onze regio en aan alle jonge huisartsen en huisartsen in opleiding, die zich willen binden aan een vaste patiëntenpopulatie in onze regio. Voor hen zijn wij als het ware de wegwijzer van de regio. Wij kennen immers al onze praktijken en brengen op deze manier starters en stoppers met elkaar in contact. Wij zorgen voor een warm welkom in de regio en een warm contact met de praktijken.

We zijn dan ook erg blij met Samendokteren. Het initiatief van Caspar van Sambeek en Stijn van Kerkhoven, twee huisartsen uit onze regio. Samendokteren biedt een Masterclass voor jonge huisartsen die de ambitie hebben om een praktijk over te nemen. En ook zij brengen starters en stoppers bij elkaar. Zo vullen we elkaar mooi aan en zijn alle initiatieven op dit vlak hard nodig voor de enorme uitdaging waar we voor staan.

We zijn intensief in gesprek met de nieuwe generatie huisartsen. Hoe willen zij hun vak uitvoeren en op welke manier kunnen zij hierin ontzorgd worden. Bijvoorbeeld door niet-medische zaken in de praktijk te regelen, zodat de huisarts zich op de zorg voor de patiënt kan richten. Of door optimale inzet van digitalisering, om de werkprocessen efficiënter te maken. Hoe zorg je dat het team binnen je praktijk goed functioneert en aan welke functies heb je behoefte. Wat bieden nieuwe functies, zoals de basisarts of verpleegkundig specialist, voor mogelijkheden in de praktijk. Deze ondersteuning bieden  wij vanuit Huisartsen Brainport niet allemaal zelf, we inventariseren de vragen en brengen partijen die deze dienstverlening bieden in contact met praktijken die zich hierop oriënteren.

Een derde thema dat we aanpakken is de huisvestingsproblematiek. Veel praktijken willen wel nieuwe patiënten aannemen, maar hebben te maken met ruimtegebrek. Uitbreiden van bestaande praktijken, verhuizen of het starten van een nieuwe praktijk is erg lastig. Hierin hebben we de medewerking van gemeenten en zorgverzekeraars hard nodig. Huisartsen Brainport gaat hierover namens al onze huisartsen in gesprek met deze partijen.

Heel graag houden we jullie op de hoogte van de inspirerende bijeenkomsten en experimenten van Huisartsen Brainport. Tegelijkertijd nodigen we jullie uit mee te denken en het rimpeleffect dat wij in gang zetten te vergroten. Samen staan we immers voor de huisartsenpraktijken van de toekomst!

Meer weten?

Neem een kijkje op www.huisartsenbrainport.nl of op de LinkedIn pagina van Huisartsen Brainport. Je kunt ook contact opnemen met:
Annemarie Cromwijk; annemarie.cromwijk@huisartsenbrainport.nl of 06 – 25074505
Monique Hartings; monique.hartings@huisartsenbrainport.nl of 06 – 22481343
Imke Sweegers: i.sweegers@stroomz.nl of 06 – 44 91 00 85