Geriatrie Expertise Centrum (GEC) van Anna Zorggroep expert voor eerstelijns zorg voor ouderen

Het Geriatrie Expertise Centrum (GEC) van de Anna Zorggroep is het expertise team voor medische en paramedische zorg voor (kwetsbare) ouderen in de eerste lijn.

Multidisciplinaire samenwerking van professionals

Voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie kan een beroep gedaan worden op de specifieke kennis van de professionals van het GEC. Zij hebben uitgebreide kennis van en ervaring in de ouderenzorg. Een belangrijke meerwaarde is de multidisciplinaire samenwerking van professionals die elkaar dagelijks spreken en zo hun behandelingen en begeleiding perfect op elkaar kunnen afstemmen. Dat alles gericht op goede waardevolle zorg voor ouderen die thuis wonen. Daarbij is de specialist ouderengeneeskunde altijd dichtbij voor overleg. 

Het GEC richt zich met name op de gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Behandeling kan zowel op onze locaties als bij de cliënt aan huis. Cliënten van buiten dit gebied kunnen wel naar de locatie Grote Bos in Geldrop komen voor behandeling.

Verwijzen

Verwijzen van cliënten kan via Zorgdomein. Voor meer informatie kun je contact opnemen met gec.ouderenzorg@st-anna.nl