Centrum Bijzondere Tandheelkunde bestaat 12,5 jaar

Zes tweedelijns tandartsen, een mondhygiëniste en assistentes zijn er voor kinderen en volwassenen die extra aandacht nodig hebben. Of bijzondere zorg. En daardoor niet (meer) naar een eerstelijns tandartspraktijk kunnen.

“Het centrum is uniek. Er zijn er maar weinig van in Nederland. We zijn heel trots dat we deze zorg kunnen leveren in het Anna Ziekenhuis”, vertelt tandarts Femke Vermeulen.

Aandacht, geduld, compassie én expertise

Dat is wat deze patiënten nodig hebben. En wat ze in het centrum krijgen. Denk dan bijvoorbeeld aan kinderen en volwassenen met:

 • aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld schisis)
 • angstproblemen of andere geestelijke problemen
 • (kunst)gebit problemen
 • een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • kokhalsproblematiek
 • een trauma
 • niet aangelegde en/of afwijkende tanden en kiezen
 • tandenknarsen, ernstige gebitsslijtage, kaakgewrichtsklachten
 • na oncologische behandeling in het hoofd-/halsgebied
 • specifieke kindertandheelkunde (zoals gedragsproblemen, onbehandelbaarheid)
 • second opinion voor tandheelkundige problemen