Betere zorg voor diabetespatiënt in Anna Ziekenhuis

Op afstand elke maand volgen hoe de diabetesregulatie van een patiënt verloopt. Zodat we veel sneller kunnen bijsturen als dat nodig is. Dit is een nieuwe vorm van zorg die een specifieke groep patiënten met diabetes type 1 vanaf april 2024 kan krijgen. Het Anna Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze vorm van telemonitoring aanbiedt.

Alleen Medtronic biedt telemonitoring aan voor patiënten met diabetes

Het Care Connect programma van Medtronic zorgt voor een gebruiksvriendelijke en doeltreffende afstandsmonitoring van patiënten met diabetes type 1, die gebruikmaken van een hybride insulinepomp van Medtronic.

Patiënten met diabetes type 1, die een Hybride Closed Loop systeem van Medtronic gebruiken, kunnen hun pomp verbinden met de Care Connect app. Daarmee zien en leren zij meer over hun diabetesmanagement. Iedere maand ontvangt het diabetesteam in het Anna Ziekenhuis een samenvattend rapport uit Care Connect. Met deze gegevens kan de diabetesverpleegkundige eventueel proactief en snel bijsturen (feedback geven) met betrekking tot de instellingen van de insulinepomp, het gedrag en leefstijl van de patiënt. Er hoeft dus niet meer gewacht te worden tot het eerstvolgende consult. De patiënt ervaart hierdoor meer rust en veiligheid. Tevens krijgt het diabetesteam meer inzicht in de behoefte aan educatie en voorlichting bij de patiënt.

Voordelen voor de patiënt en de zorg

Het diabetesteam gaat meer tijdefficiëntie ervaren en krijgt meer grip op het proces en verloop van de behandeling van de patiënt. Veel informatie staat altijd overzichtelijk klaar in Care Connect en dit maakt het mogelijk om meer te focussen op leefstijl, de persoonlijke situatie van de patiënt en de problemen welke hij of zij ervaart in het dagelijkse leven en werk, school en thuis.

Zo verbeteren we de kwaliteit en continuïteit van de diabeteszorg binnen het ziekenhuis. Het Care Connectprogramma is een innovatie die een werkelijke verbetering gaat realiseren. E-health krijgt met Care Connect een nieuwe impuls, waar op termijn ook de overige zorgpartners van het ziekenhuis voordeel van hebben.

Het Anna Ziekenhuis is door Medtronic geselecteerd vanwege de aanwezige kennis en ervaring en het voornemen om een diabetes expertisecentrum in te richten.

Op dit moment kunnen alleen patiënten met diabetes type 1 en de insulinepomp ‘Medtronic Hybride Closed Loop systeem’ gebruikmaken. In het Anna zijn er ongeveer 140 patiënten die met het Care Connect programma starten.