Anna Ziekenhuis stapt over naar JBZ voor MMB per 1-1-24

Het Anna Ziekenhuis laat vanaf 1 januari 2024 al het Medisch Microbiologisch onderzoek voor haar patiënten uitvoeren door het laboratorium voor Medische Microbiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Door deze samenwerking kunnen onze patiënten profiteren van de expertise en moderne faciliteiten die beschikbaar zijn in het JBZ. JBZ werkt al langere tijd met meerdere ziekenhuizen, (zorg)instellingen, GGD-en en huisartsen samen. Sinds vier jaar zijn zij regievoerder van de integrale digitale diagnostiek in de regio Brabant Noord.

Goed onderzoek basis voor goede patiëntenzorg

We hebben gekozen voor het JBZ vanwege hun uitstekende reputatie op het gebied van medische microbiologie. Kiezen voor een samenwerking met het JBZ betekent dat onze samenwerking met Eurofins PAMM eindigt per 31-12-23. Je kunt ook gebruik gaan maken van de diensten van het JBZ voor uw patiënten, die keuze is aan jou. Graag informeren we je over wat deze verandering voor je betekent.   

Wat betekent dit?

Op dit moment brengt het klinisch laboratorium van het Anna Ziekenhuis alle materialen voor medisch microbiologisch onderzoek naar Eurofins PAMM. Ook de materialen die patiënten van huisartsen, verloskundigen en instellingen bij ons inleveren. Vanaf 1-1-2024 brengen wij alle materialen naar het JBZ. Dat doen we om fouten te voorkomen, want materialen en aanvragen splitsen in ons laboratorium is zeer foutgevoelig. Dit betekent dus dat wanneer je patiënt materialen bij ons inlevert deze naar het JBZ worden verstuurd. 

Klinisch laboratoriumonderzoek en pathologie veranderen niet

Het Anna Ziekenhuis blijft zelf klinisch laboratoriumonderzoek uitvoeren. Voor pathologie blijft de samenwerking met Eurofins/PAMM bestaan. Voor deze onderzoeken verandert er dus niets in 2024.

Wilt u overstappen naar JBZ voor MMB?

Op dit moment bereiden wij een overstap voor aanvragers buiten het Anna Ziekenhuis voor. Dit doen we in nauw overleg met de regionale zorggroepen en JBZ. Ons uitgangspunt is de impact voor u zo beperkt mogelijk te houden. In week 49 heb je meer informatie ontvangen over wat deze overstap voor je kan betekenen, bijvoorbeeld over aanvragen in Zorgdomein, consultering en benodigde materialen.

Belangrijk voor u als aanvrager: indien je met ons overstapt naar het JBZ dien je een account aan te maken bij het JBZ voor het bestellen van materialen en het ontvangen van uitslagen. Zie hiervoor de eerdere verstrekte informatie.

Elderina Termorshuizen
Manager Bedrijfsvoering
Cluster Diagnostiek en Medisch Ondersteunend