Anna Ziekenhuis en Catharina Ziekenhuis bundelen krachten op het gebied van hart- en vaatzorg

Onlangs hebben wij onze banden met het Catharina Ziekenhuis verder verstevigd door gezamenlijk een mantelovereenkomst te ondertekenen. Een van de terreinen waar wij onze samenwerking verder gaan intensiveren is op het gebied van hart- en vaatzorg. Het doel van deze samenwerking is om patiënten niet alleen kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden, maar ook wachttijden te verkorten.

Wat betekent dit precies?

We gaan onze patiënten op twee locaties hart- en vaatzorg bieden, van basis- tot en met topklinische zorg. Hierbij ligt de focus op twee zorgpaden:

  • Voetproblemen bij patiënten met diabetes mellitus al dan niet in combinatie met doorbloedingsstoornissen (perifeer vaatlijden).
  • Aneurysma van de aorta abdominalis (grote lichaamsslagader)

De patiënt kan voor beide zorgpaden naar het eigen ziekenhuis. Voor de verwijzers (huisartsen) verandert er niets. De Anna vaatchirurgen Ernst Cancrinus en Fred van der Linden sluiten aan bij het diabetes voetenspreekuur in het Catharina Ziekenhuis. Indien patiënten geopereerd moeten worden kan dit in het Anna ziekenhuis. Voor aneurysma’s aan de aorta vindt de operatie in het Catharina Ziekenhuis plaats, waarbij een van de chirurgen uit het Anna betrokken zal zijn.

Niet alleen bieden we onze patiënten hiermee de beste zorg door de expertise van beide chirurgenteams te bundelen, maar het leidt ook tot een kortere wachttijd.