Referentiewaarden geneesmiddelen spiegels

De interpretatie van bloedspiegels is niet altijd even eenduidig. Soms is er een onverwacht hoge of lage uitslag. Er kunnen dan meerdere zaken een mogelijke rol spelen; is er sprake van interactie met andere geneesmiddelen, kan genetische variatie een rol spelen, is de nierfunctie van belang, is het bloed op het juiste tijdstip afgenomen etc. Kunnen bijwerkingen/toxiciteit verklaard worden door de spiegel?

Onderstaande referentiewaarden voor bloedspiegels van geneesmiddelen en bijbehorende opmerkingen helpen bij de interpretatie van het getal. Voor vragen en advies over de interpretatie van de bloedspiegel kan contact worden opgenomen met de ziekenhuisapotheker.

> Bekijk de referentiewaarden geneesmiddelenspiegels (PDF)