Overeenkomst klinisch laboratorium

Het Klinisch laboratorium gaat met iedere aanvrager/klant van laboratorium diagnostiek met betrekking tot onderzoeken een overeenkomst aan.

Deze overeenkomst verzekert de aanvrager/klant van het volgende:

 • Onderzoeken worden uitgevoerd  in een gecontroleerde omgeving door bevoegd en bekwaam personeel.
 • Het klinisch laboratorium zal geen onderzoeken uitvoeren waarvoor zij de expertise/vaardigheden ontberen, deze onderzoeken worden uitbesteed.
 • Uitbesteed onderzoek is door aanvrager/klant te herkennen, zie ook de kolom "intern/extern bepalen" in de "Bepalingenwijzer".
 • Indien er onduidelijkheden zijn over aanvraag of aanvrager/klant zal het klinisch laboratorium eerst afstemmen met aanvrager/klant alvorens onderzoek te starten.
 • Gerapporteerde uitslagen sluiten aan bij vraagstelling aanvrager/klant. Bij twijfel over toegevoegde waarde van de aanvraag i.r.t. vraagstelling zal het klinisch laboratorium afstemmen met aanvrager/klant.
 • Uitslagen worden duidelijk gerapporteerd, voorzien van "referentiewaarden" en indien van toepassing voorzien van commentaar.
 • Alle uitslagen worden onder accreditatie gerapporteerd tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • Bij een significante afwijking die van invloed is op de uitslag wordt aanvrager/klant hierover geïnformeerd, zie ook de tabel "Doorbelgrenzen".
 • Uitslagen zijn traceerbaar.
 • Responstijden van in eigen beheer uitgevoerde onderzoeken zijn bij de aanvrager/klant bekend (zie ook de "Bepalingenwijzer")
 • Responstijden sluiten redelijkerwijs aan bij de verwachting van de aanvrager/klant.